Політика конфіденційності

Від 01 січня 2023 року

Ця Політика конфіденційності регулює відносини між Постачальником послуг (надалі – QB Tools) та будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою (далі - Клієнт) з питань, що стосуються обробки персональних даних та інформації під час користуванням сервісом QB Tools. Політика конфіденційності поширюється на всі дані та інформацію, що отримується QB Tools від Клієнта/Адміністратора/Користувача під час користування сервісом.

У випадку, якщо будь-яка з умов, визначених цією Політикою конфіденційності не приймається особою, що має намір використовувати Сервіс, така особа не має права користуватися Сервісом.

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до чинного законодавства України та вимог GDPR.

1.2. Ознайомлення та згода з цією Політикою конфіденційності є обов'язковими для користування сервісом QB Tools.

1.3. Ключові Терміни: Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути чітко ідентифікована; GDPR - регламент Європейського Союзу щодо захисту персональних даних усіх осіб у межах Європейського Союзу та Європейської економічної зони; Згода суб’єкта персональних даних - це добровільне волевиявлення щодо надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до визначеної мети їх обробки; Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.4. Реєструючись та користуючись сервісом QB Tools, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з усіма застосовними документами (Умови доступу та користування) та цією Політикою конфіденційності.

1.5. Під час реєстрації користувача - Клієнта в QB Tools створюється відповідний обліковий запис (профіль), що містить ряд персональних даних. Клієнт гарантують та несуть відповідальність за достовірність, повноту та актуальність таких даних.

1.6. У випадку, якщо у QB Tools з’являться підстави вважати, що надана інформація неповна, недостовірна або не відповідає дійсності, QB Tools має право запитати у Клієнта підтверджуючі документа, а також на свій розсуд тимчасово заблокувати або повністю видалити обліковий запис, а також заборонити Клієнту повністю або частково використовувати сервіс QB Tools.

1.7. У процесі реєстрації та користування Сервісом Клієнт надає свій номер телефону.

1.8. Клієнт самостійно несе відповідальність за розповсюдження даних для доступу до сервісу (ім’я, номер телефону), за внесення персональних даних до Сервісу QB Tools, за зміст контенту, у тому числі за відповідність контенту нормам чинного законодавства.

2. Інформація, яка збирається та може бути оброблена

2.1. Для забезпечення якісного надання послуг Клієнтам QB Tools необхідно отримати певну інформацію про Клієнта, загальні персональні дані користувачів, при цьому QB Tools обмежується мінімальним переліком інформації та даних, які необхідні для надання послуг та досягнення мети. Сервіси QB Tools (мобільний додаток, сайт, сервіс зворотного зв’язку) збирає дані користувачів для забезпечення функціонування окремих функцій системи.

2.2. Інформація, яка надається Клієнтом QB Tools може включати:

 • персональні дані, в тому числі дані третіх осіб (Адміністратора, Користувача): ім’я, дата народження, стать, поштова адреса, електронна пошта, номер телефону, інформація про банківські рахунки (карткові рахунки), галузь практики (діяльності), фотографія, адреса інтернет-протоколу (ІР), тип браузера, постачальник інтернет-послуг (ISP), сторінки посилань, інтереси, дати та час входу/виходу, операційну систему;

 • інформація, яка складає сферу трудових відносин Клієнта;

 • інформація, яку отримуємо про Клієнта з інших офіційних джерел, в тому числі соціальних мереж, та за допомогою месенджерів, налаштованих на роботу з сервісом.

2.3. Клієнт підтверджує та гарантує, що отримав та має всі необхідні дозволи та згоди на розміщення персональної інформації щодо третіх осіб, а також гарантує повну і беззастережну згоду зазначених осіб з усіма положеннями цієї Політики конфіденційності.

2.4. QB Tools не контролює достовірність і актуальність наданої Клієнтом інформації, проте має право в будь-який момент вимагати підтвердження її достовірності.

2.5. QB Tools може надавати можливість інтеграції сервісу з продуктами сторонніх постачальників. QB Tools також залишає за собою право розміщувати посилання на сторонні веб-сайти/сервіси. При цьому QB Tools не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, яку Клієнт або користувач надає таким стороннім постачальникам. Особа має самостійно ознайомитись з політиками таких сторонніх веб-сайтів/сервісів.

2.6. QB Tools також використовує Cookies для збору аналітичних даних з метою здійснення персоналізації контенту, маркетингу, аналітики, розрахунку продуктивності, забезпечення функцій безпеки і їх запуск. Такий збір даних здійснюється згідно з Політикою використання файлів Cookie.

2.7. Користування сервісом QB Tools Клієнтом означає повну і беззастережну згоду Клієнта та його користувачів на зберігання та обробку наданих QB Tools персональних даних та персональної інформації.

3. Принципи обробки даних

3.1. Збір та обробка персональних даних та інформації здійснюється відповідно до закріплених законодавством принципів, в тому числі, але не виключно:

 • законність та прозорість збору та обробки;

 • визначеність та чіткість мети;  мінімізація даних (збір та обробка лише необхідних даних);

 • точність даних;

 • визначеність часу зберігання даних;

 • цілісність та конфіденційність.

3.2. Будь-які дії щодо персональних даних з боку QB Tools здійснюються та/або можуть бути здійснені виключно на законних підставах та відповідно до закріплених законодавством принципів.

4. Мета/цілі обробки персональних даних

4.1. Збір та обробка персональних даних може проводитись з наступною метою/ціллю:

 • належного надання Клієнту послуг доступу та користування сервісом QB Tools;

 • вдосконалення роботи сервісу, в тому числі модернізації згідно з потребами Клієнта;

 • маркетингових цілей, а саме доведення до відома Клієнта інформації щодо нових продуктів сервісу;

 • організації спілкування з відділом технічної підтримки, відділом маркетингу та іншими структурами QB Tools, в тому числі для прийняття пропозицій від Клієнта;

 • забезпечення реалізації прав Клієнта та користувачів сервісу;

 • врегулювання конфліктних ситуацій;

 • забезпечення функціонування окремих функцій сервісу, наприклад функціонування реферальної програми (функція – запроси друга) для якої система зберігає дані телефонної книги користувача додатку.

4.2. QB Tools має право публікувати/розміщувати особисті відгуки Клієнта з роботи власних сервісів на своєму сайті. Якщо Клієнт бажає видалити свій відгук, він має звернутись з відповідним листом за адресою info@qbtools.com

5. Безпека особистої інформації, конфіденційність та умови зберігання

5.1. QB Tools здійснює необхідні правові, організаційні та технічні заходи щодо захисту інформації та безпеки Персональних даних. Під'єднання до системи можливе лише за використання технології Transport Layer Security (TLS). Система використовує загальноприйняті стандарти безпеки та включає адміністративні та технічні заходи і процедури щодо захисту Персональних даних, серед таких заходів (але не виключно):

 • Defense in Depth

 • Web application firewall

 • Валідація вводу

 • 24/7 моніторинг та менеджмент безпеки

 • Часте сканування на вразливості

 • Шифрування, що відповідає стандартам індустрії

 • Тестування на проникнення

QB Tools та її представники ніколи не вимагають облікових даних Клієнта. Ми рекомендуємо: перевіряти, що використовується доступ до системи лише з надійних оточень та пристроїв, які мають надійний рівень захисту, у тому числі мережевого та антивірусного.

5.2. QB Tools повідомляє, що дані, які надає Клієнт та/або його користувачі, та Контент Клієнта, будуть розміщуватися, резервуватися та зберігатися на захищених сертифікованих серверах, розташованих на території Західної Європи та/або Північної Америки. Таке резервування та копіювання забезпечує безпеку зберігання даних та полегшить відновлення втраченого чи пошкодженого контенту у разі надзвичайних ситуацій.

5.3. QB Tools дотримується міжнародних вимог та слідкує за дотриманням правових, організаційних та технічних вимог у діяльності підрядників, які можуть залучатися для забезпечення ефективної роботи Сервісу.

6. Випадки розкриття персональної інформації

6.1. QB Tools дотримується усіх вимог щодо збереження конфіденційності персональних даних та захисту від розкриття персональних даних та інформації.

6.2. QB Tools може розкрити персональні дані третім особам за письмовою згодою або дорученням Клієнта відповідно до наданих Клієнтом інструкцій. Персональні дані можуть бути передані для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким може бути Клієнт, за умови отримання попереднього погодження або відповідних інструкцій від Клієнта.

6.3. Персональна інформація може передаватись для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів на ім'я Клієнта, за умови отримання попереднього погодження або відповідних інструкцій від Клієнта.

6.4. Персональні дані можуть бути використані для захисту прав і законних інтересів сервісу або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські та інші права інтелектуальної власності QB Tools та/або відповідну Угоду у вигляді передачі даних до контролюючих/правоохоронних органів або суду, а також на вимогу судових органів на основі відповідної ухвали або постанови.

7. Права суб’єкта персональних даних

7.1. Суб’єкт персональних даних має право:

 • на захист своїх персональних даних в рамках даної політики конфіденційності, чинного законодавства України та норм GDPR;

 • доступу до своїх персональних даних; уточнювати надані персональні дані та їх актуалізацію (внесення змін, оновлення даних тощо);

 • вимагати припинення обробки своїх персональних даних (що може понести за собою автоматичне припинення надання послуг);

 • на видалення персональних даних;

 • вимагати від QB Tools не використовувати персональні дані з метою маркетингу, звернувшись з відповідним листом за адресою info@qbtools.com

 • звертатися до QB Tools за уточненнями щодо обробки персональних даних, звернувшись з відповідним листом за адресою info@qbtools.com

7.2. Клієнт Сервісу має право:

 • самостійно редагувати свій обліковий запис (профіль), шляхом внесення змін та доповнень відповідно до доступного функціоналу;

 • у разі припинення користування сервісом, вимагати видалення всіх даних облікового запису та контенту (за виключенням даних, що повинні зберігатися відповідно до вимог законодавства);

 • завантажувати Контент, пов’язаний з діяльністю Клієнта та вивантажувати контент в будь-який зручний для цього час;

 • залишати відгуки про роботу QB Tools.

8. Механізми правового захисту

8.1. Суб’єкт персональних даних має право користуватися доступними правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до законодавчо визначених процедур.

8.2. Для забезпечення та захисту своїх прав щодо персональних даних під час користування послугами QB Tools суб’єкт може звернутися з будь-якими питаннями до QB Tools направивши відповідний запит на електронну адресу info@qbtools.com

8.3. Суб’єкт персональних даних має право звернутися до відповідних компетентних органів у випадку фактів порушення своїх прав щодо персональних даних.

9. Прикінцеві положення

9.1. QB Tools залишає за собою право змінювати цю Політику конфіденційності в односторонньому порядку, шляхом розміщення умов політики в новій редакції на сайті qbtools.com

9.2. QB Tools рекомендує періодично перевіряти Політику конфіденційності на предмет внесення змін.

9.3. Порядок користування сервісом QB Tools регламентується Угодою або Умовами доступу та користування.

9.4. У разі виникнення розбіжностей між цією Політикою конфіденційності та положеннями Угоди або Умов доступу та користування, відносини регулюються положеннями Угоди або Умов доступу та користування.