Умови доступу та користування

Від 01 січня 2022 року

Ці Умови доступу та користування (далі – «Оферта», «Угода») є публічною офертою щодо укладення Угоди між Постачальником послуг (надалі також QB Tools) та будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою (далі — Клієнт), та яка разом з Політикою конфіденційності регулює порядок надання послуг користування Сервісом Клієнту, що визначені цією Угодою.

Предметом цієї Угоди є надання QB Tools доступу та послуг користування Сервісом, до яких відносяться сервіс зворотного зв’язку QR BOSS, сервіс мультипосилань, оренди мобільних додатків та сайтів, онлайн меню, сервісу виклику офіціанту, Telegram-чат ботів, послуг просування та маркетингу за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Сервісу у відповідності з функціональними можливостями та умовами цієї Угоди.

Приймаючи усі наведених нижче умови, натискаючи “Я даю свою згоду на обробку Персональних даних у відповідності з Політикою конфіденційності та приймаю Угоду користувача за допомогою функціоналу сайту при подачі заявки, реєстрації або оплаті послуг сервісу, Клієнт стає особою, що прийняла умови цієї оферти (Акцептувала Оферту), що є рівноцінним укладенню договору на умовах визначених цією Угодою (офертою). Якщо будь-які умови, визначені цією Угодою не приймаються особою, що має намір використовувати Сервіс, така особа не має права використовувати Сервіс, що надається за цією Угодою.

Реєструючись для використання Сервісу, Клієнт та особи, яким буде надано Клієнтом доступ до його облікового запису (Адміністратор/Користувач) погоджуються дотримуватися умов цієї Угоди. Клієнт зобов’язується самостійно проінформувати своїх Адміністраторів та Користувачів про Умови доступу та користування Сервісом та несе відповідальність за дії своїх Адміністраторів та Користувачів.

Визначення термінів

Сервіс — організаційно-технічна система (програмне забезпечення), в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів та інші послуги, які надаються Постачальником послуг через веб-сайт, розміщений за адресою: https://qbtools.com

Постачальник послуг — авторизований Торговий посередник або агент, який має право надавати Послуги використання Клієнтом Сервісу та відповідно укладати цю Угоду за допомогою сайту https://qbtools.com

Клієнт — фізична особа, фізичною особа-підприємець чи юридична особа, яка акцептувала оферту та сплатила за користування Сервісом і є власником облікового запису.

Адміністратор — фізична особа, призначена Клієнтом в якості основного адміністративного контакту для прийняття рішень, пов’язаних з управлінням користування Сервісом, відключенням від сервісу, вирішенням інших технічних питань, яка має повноваження від Клієнта адмініструвати доступ до Сервісу, а також призначати додаткових Адміністраторів/Користувачів. Перша особа, зареєстрована в Сервісі Клієнтом, призначається Адміністратором.

Дані облікового запису — відомості, що зберігає Постачальник послуг, які дозволяють ідентифікувати Клієнта, Користувача, Адміністратора, та необхідні для управління й використання Сервісу. Дані облікового запису не містять в собі відомості, що завантажуються (зберігаються) Клієнтом/Адміністратором/Користувачем, які стосуються їх контактів, проектів, задач, подій або інших аналогічних даних тощо.

Контент — будь-яка інформація та матеріали, які Клієнт (через Адміністратора/Користувача) завантажує або публікує в Сервісі.

span class="politica__bold">Конфіденційна інформація — дані, що містять будь-які відомості, які вважаються власністю або комерційною таємницею будь-якої Сторони, прямо чи опосередковано, в будь-якій формі розкриті сторонами після набрання чинності цієї Угоди.

Конфіденційна інформація — дані, що містять будь-які відомості, які вважаються власністю або комерційною таємницею будь-якої Сторони, прямо чи опосередковано, в будь-якій формі розкриті сторонами після набрання чинності цієї Угоди.

Обліковий запис — запис у системі QB Tools, що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати Адміністратора/Користувача Клієнта.

Технічна підтримка — комплекс заходів, що можуть здійснюватися QB Tools у встановлених ним межах та обсягах, які можуть включати встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, відповідне консультування із зазначених питань, з метою забезпечення функціонування Сервісу та є складовою частиною надання послуг і входять до складу їх вартості (тарифу).

1. Умови користування сервісом. Безпека та доступ

1.1. Виключно зареєстровані Клієнти мають право користуватися Сервісом. Щоб отримати доступ до Сервісу, особи мають акцептувати Оферту, прийняти Політику конфіденційності, надати своє повне ім’я, дійсну електронну адресу та іншу інформацію, яку запитує QB Tools.

1.2. Для реєстрації Клієнт зобов'язується надати правдиву і повну інформацію про себе й своїх Адміністраторів/Користувачів з питань, перелічених у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. При реєстрації Клієнт вказує назву своєї компанії латиницею, яка в подальшому буде використана для доступу до Сервісу (Приклад: назва латиницею “Name”, відповідно для доступу до Сервісу Клієнту надається посилання name.hurma.work). Якщо Клієнт/Адміністратор надає невірну інформацію або у QB Tools є підстави вважати, що надана Клієнтом інформація неповна або неправдива, QB Tools має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Клієнта/Адміністратора/Користувача, а також повністю або частково заборонити Клієнту/Адміністратору/Користувачу використання Сервісу.

1.3. QB Tools залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Клієнта/Адміністратора підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв'язку з цим відповідні документи, ненадання яких, на розсуд QB Tools, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 1.2 цієї Угоди.

1.4. При реєстрації Клієнт вказує свій номер телефону, який в подальшому використовується як логін для доступу до Сервісу.

1.5. Адміністратор має мати повноваження адміністрування та користування Сервісом від імені Клієнта, а також має право надавати доступ додатковим Адміністраторам/Користувачам в межах кількості за обраним тарифом. Адміністратор має право деактивувати Користувача, якщо Адміністратор (або Клієнт) бажає припинити доступ до Сервісу цього Користувача.

1.6. У разі припинення надання Сервісу QB Tools зв’язується з Клієнтом тільки для видалення відповідних даних облікового запису та надання можливості вивантаження Контенту.

1.7. QB Tools забезпечує доступ до Сервісу тільки з використанням webінтерфейсу з дотриманням положень цієї Угоди.

1.8. QB Tools використовує безпечний метод аутентифікації та доступу до Сервісу.

1.9. Клієнт несе відповідальність за захист імен Користувачів та паролів або інших кодів, пов’язаних з Сервісом, дії Адміністраторів/Користувачів при використанні Сервісу, а також за відповідність Контенту вимогам Закону.

1.10. Клієнт зобов’язується дотримуватись політики та процедур запобігання несанкціонованого використання імен Користувачів та паролів і негайно повідомляє QB Tools про підозру втрати паролів або їх несанкціонованого використання третіми особами.

1.11. QB Tools повідомляє Клієнта про будь-які дії/події, які, на погляд QB Tools можуть призвести або призвели до несанкціонованого доступу, розкриттю інформації, використанню та пошкодженню Контенту Клієнта.

1.12. У випадку порушення безпеки та порядку аутентифікації, доступу до Сервісу, QB Tools співпрацює з Клієнтом з метою встановлення причини порушення та виявлення зміненого Контенту, а також надає допомогу Клієнту в розслідуванні та запобіганні повторного порушення.

1.13. QB Tools проводить заходи щодо захисту Контенту та його надійного збереження з урахуванням технологічного розвитку та вартості реалізації таких заходів.

2. Загальні положення

2.1. Сервіс є об'єктом авторських та інтелектуальних прав, які регулюються і захищені законодавством України і нормами міжнародного права про інтелектуальну власність та захист авторських прав. QB Tools гарантує, що володіє всіма необхідними за цією Угодою правами для надання послуг користування Сервісом Клієнту, включаючи документацію до Сервісу.

2.2. Алгоритми роботи Сервісу та його вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею. Будь-яке їх використання Клієнтом або використання Сервісу в порушенні умов цієї Угоди розглядається як порушення прав QB Tools і є достатньою підставою для відмови від цієї Угоди та припинення надання послуг Клієнту за цією Угодою.

2.3. Клієнт не має права копіювати, змінювати, перепродавати, або будь яким іншим чином відтворювати чи відчужувати Сервіс. Клієнт/Адміністратори/Користувачі зобов’язуються не використовувати доступ до Сервісу або будь-якій частині Сервісу, за винятком власної (внутрішньої) діяльності Клієнта, що включає: господарсько-виробничу, організаційно-господарську та внутрішньогосподарську діяльність самого Клієнта.

2.4. Клієнт зобов’язується ознайомити Адміністраторів/Користувачів зі змістом цієї Угоди й забезпечити дотримання ними її положень. Клієнт несе відповідальність за дії/бездіяльність Адміністраторів/Користувачів під час використання Сервісу, в тому числі за розкриття/видалення Контенту і розкриття/розповсюдження Конфіденційної інформації.

2.5. QB Tools не переглядає та не здійснює перевірку Контенту, що розміщується Клієнтом, а також не набуває жодних прав, включаючи права інтелектуальної власності, на Контент Клієнта.

2.6. Ця Угода не дає Клієнту (Адміністраторам, Користувачам) жодного права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів виключних прав, що використовуються QB Tools під час надання послуг користування Сервісом. Клієнт зобов’язується використовувати Сервіс таким чином, щоб не розповсюджувати відомості, що не відповідають дійсності та які можуть викликати помилкове уявлення про власника Сервісу або послуги та продукти, які надаються QB Tools через веб-сайт, розміщений за адресою: https://qbtools.com

2.7. Клієнт самостійно несе відповідальність за свій Контент та його зміст. Усі авторські та інтелектуальні права на Контент належать Клієнту.

2.8. Клієнт не має права завантажувати, публікувати, передавати, зберігати, розповсюджувати через Сервіс (або безпосередньо на Сервіс) віруси, комп’ютерні програм, які самі відтворюються і містять будь-які руйнівні коди, віруси або інші шкідливе програмне забезпечення, інформацію про пропаганду насильства, фашизму, екстремізму, тероризму, дані, які пропагують порнографію, дитячу еротику, рекламу інтимних послуг, будь-яку іншу інформацію або дані, зміст яких суперечить чинному законодавству України та / або повністю або частково, захищені авторськими, суміжними з ними або іншими правами без дозволу на те власника.

2.9. QB Tools не контролює зміст інформації, яка зберігається, публікується або поширюється, передається Клієнтом за допомогою Сервісу і не несе відповідальності за її точність, якість і зміст. QB Tools не переглядає та не здійснює перевірку Контенту, що розміщується Клієнтом, за винятком випадків надходження до нього обґрунтованих скарг від третіх осіб про порушення Клієнтом/Адміністратором/Користувачем прав та законних інтересів, у зв’язку з розміщенням Клієнтом/Адміністратором/Користувачем відповідного контенту у Сервісі.

2.10. QB Tools залишає за собою право в будь-який час на власний розсуд вчинити будь-які дії, які вважає необхідними відносно Контенту, який порушує умови цієї Угоди та вимоги законодавства України, включаючи його видалення. QB Tools залишає за собою право негайно призупинити надання послуг, а у випадку порушення Клієнтом п.2.8. відмовити у подальшому наданні послуг.

2.11. QB Tools залишає за собою право в будь-який час додавати, змінювати або припиняти, тимчасово або повністю будь-які функціональні можливості Сервісу, з повідомленням Клієнта або без повідомлення, за винятком випадків, коли QB Tools вносить зміни, які суттєво знижують функціональність Сервісу, у такому випадку QB Tools направить Клієнту відповідне повідомлення за 7 (сім) днів.

2.12. QB Tools залишає за собою право тимчасово призупинити доступ до Сервісу з метою обслуговування, ремонту або встановлення оновлень. QB Tools направить відповідне повідомлення не менше ніж за 3 (три) робочих дні до призупинення відповідного доступу. QB Tools має право тимчасово призупинити доступ до Сервісу в умовах, які вимагають невідкладних дій для захисту Сервісу. QB Tools здійснює всі розумні засоби та способи, щоб мінімізувати оперативні призупинення роботи Сервісу.

2.13. Клієнт має право на регулярній основі зберігати весь власний Контент на сторонніх та самостійно обраних сервісах (хмарних, локальних тощо), використовуючи для цього відповідні технічні засоби та інструменти, не порушуючи при цьому прав інтелектуальної власності QB Tools.

2.14. Надає свою згоду Постачальнику послуг збирати/обробляти/використовувати інформацію та статистичні дані щодо використання Клієнтом Сервісу в тому числі, але не виключно: різноманітні маркетингові дані; дані usability Сервісу; дані теплових карт Сервісу; статистичні дані авторизованих входів та виходів з Сервісу, тривалість сесій тощо; дані геолокації знаходження Клієнта/Адміністраторів/Користувачів, спеціалізація діяльності Клієнта, інші дані та інформація, що можуть покращити роботу та функціональність Сервісу.

3. Вартість, оплата, зміна права доступу та користування Сервісом

3.1. За послуги користування Сервісом Клієнт сплачує абонентську плату на умовах обраного тарифу, розміщеного на сайті QB Tools.

3.2. Оплата послуг користування Сервісом здійснюється Клієнтом в безготівковому порядку, шляхом перерахуванням вартості тарифу на поточний рахунок QB Tools на основі рахунку-фактури, наданого на запит Клієнта, виключно після подачі заявки на отримання послуги користування Сервісом Клієнтом через сайт https://qbtools.com або за допомогою платіжних систем. Певні засоби оплати можуть передбачати комісію за перерахування коштів, комісію сплачує Клієнт.

3.3. Розмір оплати за доступ та послуги користування Сервісом, що пропонуються QB Tools залежать від обраного Клієнтом тарифу на сайті qbtools.com. Тарифи відрізняються відповідно до функціональних можливостей Сервісу.

3.4. Клієнтом сплачується сума винагороди за кожний платіжний період, протягом якого буде використовуватися Клієнтом Сервіс. Платіжний період складає 1 (один) календарний місяць. Плата за користування Сервісом буде сплачуватися у формі передоплати. У разі внесення плати за користування Сервісом за календарний рік, вона сплачується передоплатою і продовжує нараховуватися щорічно в дату первісної сплати. Усі платежі не підлягають поверненню за винятком випадків, передбачених в п. 3.8. цієї Угоди.

3.5. У разі невнесення плати за користування Сервісом протягом 5 (п’яти) календарних днів після спливу безоплатного ознайомлювального періоду чи спливу чергового оплаченого календарного місяця за послугу користування Сервісом, QB Tools здійснює блокування доступу до Сервісу до моменту здійснення оплати. Моментом оплати є зарахування грошових коштів на поточний рахунок QB Tools.

3.6. Окрім плати за користування Сервісом, Клієнт може понести додаткові витрати, пов’язані з доступом до Сервісу, зокрема, але не виключно, плату за доступ до мережі Інтернет, роумінг даних тощо.

3.7. QB Tools має право в односторонньому порядку змінювати вартість Тарифів за надання послуг користування Сервісом, шляхом розміщення (опублікування) таких змін на qbtools.com. Такі зміни набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інший строк та порядок набуття чинності таких змін не обумовлений при їх опублікуванні. У разі змінення вартості Тарифів за надання права доступу та користування Сервісом, QB Tools повідомляє діючих Клієнтів Сервісу про такі зміни за 10 (десять) календарних днів, шляхом направлення листа на електронну пошту Клієнта.

3.8. У разі, коли Сервіс недоступний з причин дій або бездіяльності QB Tools, плата за користування Сервісом (щомісячна або щорічна) не перераховується.

3.9. У випадку відмови Клієнта від цієї Угоди, сплачені до цього кошти не повертаються. Будь-які платежі за дострокову відміну від користування Сервісом не стягуються. Права доступу та користування Сервісом скасовані до закінчення строку поточного сплаченого платіжного періоду, в наступний платіжний період не включаються.

4. Строк дії Угоди і припинення надання послуг користування Сервісом

4.1. Ця Угода починає діяти з моменту акцепту цієї Оферти Клієнтом і діє поки використання Сервісу не буде припинено наприкінці відповідного періоду або з інших підстав, передбачених Угодою.

4.2. У разі порушення Клієнтом умов цієї Угоди, QB Tools має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, без повернення сплачених коштів чи виплат будь-яких компенсацій Клієнту, пов'язаних із зазначеним розірванням.

4.3. Якщо Клієнт має намір припинити користування Сервісом або анулювати обліковий запис, Клієнт (або Адміністратор) має можливість це зробити від свого імені в будь-який час, використавши для цього відповідний функціонал Сервісу. Припинення користування Сервісом або анулювання облікового запису іншим чином не допускається. Сплачені за тарифом, не використані кошти у такому випадку не повертаються.

4.4. QB Tools не зобов’язується повідомляти Клієнтів про видалення їх Контенту після припинення Угоди або користування Сервісом. QB Tools не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якими Користувачами за видалення Контенту відповідно до цієї Угоди.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Права та обов’язки Клієнта:

5.1.1. Клієнт зобов’язаний неухильно дотримуватися усіх вимог цієї Угоди, інструкцій та рекомендацій щодо роботи Сервісу, у тому числі надісланих за допомогою функціоналу Сервісу.

5.1.2. Клієнту заборонено завантажувати, публікувати, передавати, зберігати, розповсюджувати через Сервіс (або безпосередньо на Сервіс) віруси, комп’ютерні програми, які самі відтворюються і містять будь-які руйнівні коди, віруси або інше шкідливе програмне забезпечення.

5.1.3. Клієнт (Адміністратор, користувачі Клієнта) зобов’язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим особам здійснювати таку діяльність:

  • надавати доступ до Сервісу (Сервіс) в прокат, оренду або у тимчасове користування;

  • використовувати Сервіс шляхом трансляції на Інтернет-сайтах, як на комерційній, так і на не комерційній основі;

  • здійснювати модифікації Сервісу, його складових, дизайну і зовнішнього вигляду; створювати умови для використання Сервісу особами, які не мають особистих прав на доступ та права користування Сервісом, окрім Користувачів Клієнта;

  • публікувати чи іншим чином поширювати будь-які фрагменти і складові частини Сервісу, в тому числі надаючи іншим особам можливість їх копіювання; намагатися обійти технічні обмеження Сервісу;

  • передавати права на використання Сервісу третім особам.

5.1.4. Клієнт зобов’язується відшкодувати QB Tools збитки, які можуть виникнути внаслідок порушення Клієнтом (його Адміністраторами або Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. QB Tools негайно повідомляє Клієнта про будь-яку претензію або збитки, які прямо чи опосередковано мають своїм предметом порушення Клієнтом (його Адміністраторами, Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. Клієнт зобов’язується сприяти QB Tools в захисті від будьяких претензій, позовів, скарг, які надійшли від третіх осіб, у випадку якщо вони виникли внаслідок порушення Клієнтом (його Адміністраторами або Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою.

5.1.5. Клієнт має право змінювати доступні функціональні можливості Сервісу шляхом зміни тарифу, одночасно сплативши вартість послуг за новим тарифом.

5.1.6. Клієнт має право отримувати необхідну інформацію та консультаційні відповіді щодо Сервісу від QB Tools.

5.2. Права та обов’язки QB Tools:

5.2.1. QB Tools зобов’язується надавати послуги в рамках цієї Угоди та вимог законодавства України.

5.2.2. QB Tools має право відмовити Клієнту у наданні послуг або припинити надання послуг користування Сервісом Клієнту, який не надав достовірну інформацію про себе та/або порушує умови цієї Угоди та/або здійснює дії, які містять склад кримінальних та/або адміністративних правопорушень, а також у разі інших порушень прав та законних інтересів QB Tools та третіх осіб.

6. Конфіденційна інформація. Захист персональних даних

6.1. Кожна сторона погоджується визнавати всі дані, що містять будьякі відомості, які вважаються власністю і комерційною таємницею будьякої зі сторін цієї Угоди, прямо чи опосередковано, в будь-якій формі розкриті сторонами після набрання чинності цієї Угоди як конфіденційну інформацію та не використовувати й не розкривати її за винятком випадків, коли це необхідно для виконання цієї Угоди.

6.2. Клієнт, який в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», діє як власник персональних даних або одержувач, і розпорядник відносно своїх контактів (працівників, клієнтів, замовників тощо) – суб’єктів персональних даних та QB Tools зобов’язуються дотримуватися вимог вказаного Закону щодо обробки персональних даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем).

6.3. Клієнт, приймаючи цю Угоду, гарантує, що має всі законні підстави збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, передавати), знеособлювати, знищувати персональні дані та інші відомості, що складають зміст Контенту, з використанням Сервісу.

6.4. Клієнт дає свою згоду QB Tools на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ім’я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення QB Tools виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов цієї Угоди. Персональні дані Клієнта обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Клієнтів збираються виключно з метою виконання умов цієї Оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку.

6.5. QB Tools вживає заходи щодо забезпечення збереження та нерозповсюдження персональних даних і протидії несанкціонованої їх обробки, втрати або знищення. QB Tools діятиме тільки за дорученням Клієнта відносно персональних даних, які були оброблені QB Tools.

7. Відповідальність та порядок врегулювання спорів

7.1. Ця Угода регулюється нормами законодавства України та нормами міжнародного права, які ратифіковані Верховною Радою України. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.

7.2. Усі спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за підсудністю, встановленою діючим законодавством України.

7.3. QB Tools не несе відповідальності перед Клієнтом/Адміністраторами/Користувачами за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання Сервісу, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Клієнта/Адміністраторів/Користувачів про можливість таких збитків, або за будь-яким позовом третьої сторони.

7.4. QB Tools звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди, якщо це відбулося внаслідок зовнішніх обставин та/або дій (бездіяльності) третіх осіб, які (обставини та дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем і/або без вини QB Tools.

8. Технічна підтримка

8.1. QB Tools здійснює Технічну підтримку Клієнта/Адміністраторів/Користувачів з питань, пов'язаних з встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, в тому числі з відповідним консультування із зазначених питань, на стандартних конфігураціях, підтримуваних, операційних та інших систем Сервісу.

8.2. Вартість звернення Клієнта/Адміністраторів/Користувачів в службу Технічної підтримки Постачальника послуг входить до складу вартості послуг користування Сервісом (тарифу).

8.3. Для здійснення Технічної підтримки, QB Tools має право вимагати від Клієнта/Адміністраторів/Користувачів надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання.

9. Електронні документи

9.1. Сторони погоджуються за необхідності використовувати електронні документи в системі електронного документообігу та призначений для цього електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис і визнають будь-які документи, складені і надані іншою Стороною в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису засобами телекомунікаційного зв’язку або на електронних носіях, як оригінали, які мають юридичну силу. Сторони визнають, що електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) Сторони

10. Інші умови

10.1. Сервіс може бути не сумісний з комп’ютером або іншим обладнанням Клієнта. Сервіс надається QB Tools «як є». QB Tools не гарантує будь-які результати, які мав намір досягнути (отримати) Клієнт, використовуючи Сервіс.

10.2. Ця Угода представляє собою повну вичерпну домовленість між QB Tools та Клієнтом і регулює використання Клієнтом Сервісу, замінюючи будь-які попередні домовленості між Сторонами (включаючи попередні редакції цієї Угоди).

10.3. QB Tools має право залучати третіх осіб для підтримання належного рівня функціонування Сервісу, залишаючись в рамках цієї Угоди відповідальним перед Клієнтом за дії залучених осіб.

10.4. Жодна зі Сторін цієї Угоди не може передавати (поступатися) будь-якими зі своїх прав чи обов’язків третім особам без попередньої письмової згоди на це другої сторони, за винятком випадків злиття або реорганізації, якщо набувач (новостворена юридична особа) погодилася на дотримання цієї Угоди.

10.5. QB Tools може надати можливість інтеграції Сервісу з продуктами сторонніх постачальників за вибором та на ризик Клієнту. В цьому випадку QB Tools не несе жодної відповідальності за наслідки такої інтеграції. QB Tools має право змінювати або припиняти інтеграцію Сервісу з іншими сервісами та продуктами сторонніх постачальників без попереднього повідомлення Клієнта.

10.6. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Клієнт та QB Tools керуються чинним законодавством України.

10.7. QB Tools має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет на сайті qbtools.com. У разі внесення QB Tools змін до умов цієї Угоди, вони набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший строк та порядок набуття чинності таких змін до цієї Угоди не обумовлений при їх опублікуванні.